Iedereen kent ze wel of heeft er van gehoord. DE kleine LETTERS, voorwaarden die ook wij stellen.

1. De prijzen van de ballen en spellen zijn per dag (meerdere dagen op aanvraag)

2. De prijs wordt niet in mindering gebracht als u korter huurt.

3. In principe worden de spullen door u zelf afgehaald en gebracht in Elshout (Noord-Brabant).

4. Leveren op locatie is mogelijk mits;

  • Tegen meerprijs
  • In de avonduren
  • Tegen een vergoeding van € 0,25 per kilometer (let op, reken dus 4x de afstand)

Play all day!! Kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook. Directe en/of gevolgschade (daarbij inbegrepen is schade/letsel aan personen en/of schade aan zaken of percelen van derden) ontstaan door welke oorzaak dan ook zijn niet voor te leggen aan Play all day!!

De huurder vrijwaart Play all day!! tegen iedere vordering van schadevergoeding van de huurder zelf en/of van derden.